top of page
logo Andy Callens mentale coaching en hypnotherapie

Gedragscode voor Andy Callens Coaching

 


Als coach van Andy Callens Coaching verbind ik me ertoe om te handelen in lijn met de hoogste professionele normen en ethische principes. Mijn missie is om mijn cliënten te ondersteunen en te begeleiden bij het behalen van hun doelen, terwijl ik hun welzijn en privacy respecteer. Deze gedragscode dient als leidraad voor mijn praktijk en de relaties die ik aanga met mijn cliënten en andere professionals.


1.    Respect


1.1    Respect voor de menselijke waardigheid 
Ik erken en eerbiedig de waarden en de menselijke waardigheid van mijn cliënten en anderen. Ik behandel iedereen met gelijkwaardigheid en respect, ongeacht hun achtergrond, overtuigingen of situatie.


1.2 Eerbiedigen van privacy 
Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en ga vertrouwelijk om met alle informatie die ik direct of indirect van hen ontvang. Ik houd me aan het biechtgeheim en zal nooit misbruik maken van de informatie die ik in mijn rol als coach verkrijg.


1.3 Professionele grenzen 
Ik stel duidelijke grenzen en bewaak deze gedurende het coachingtraject. Ik heb geen meervoudige relaties met mijn cliënten en zal geen seksuele of andere intieme relaties met hen aangaan.


2.    Integriteit


2.1 Eerlijkheid en betrouwbaarheid 
Ik handel te allen tijde in alle eerlijkheid, betrouwbaarheid en openheid. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Ik houd mezelf verantwoordelijk voor mijn acties en beslissingen.


2.2 Gelijke behandeling 
Ik hanteer een anti-discriminerende houding en gedrag. Ik ben me bewust van mijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen en werk eraan om deze te overwinnen.


2.3 Zelfbewustzijn en bescheidenheid 
Ik treed zelfbewust op en handel met bescheidenheid. Ik respecteer de persoonlijke authenticiteit van mijn cliënten en pas me aan hun gewoonten en gebruiken aan zonder hun identiteit te schaden.


3.    Verantwoordelijkheid


3.1 Geen uitbuiting 
Ik zal mijn cliënten op geen enkele manier uitbuiten. Coaching is een vorm van hulpverlening en er mag geen sprake zijn van machtsmisbruik.


3.2 Veiligheid en welzijn 
Ik waarborg de veiligheid van mijn cliënten gedurende het coachingtraject. Ik zorg ervoor dat mijn diensten en de resultaten van mijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt.


3.3 Samenwerking en overeenstemming 
Indien nodig, werk ik samen met andere coaches en professionals om mijn cliënten optimaal te ondersteunen. Ik communiceer duidelijk over de condities en voorwaarden van mijn coaching en bereik overeenstemming met mijn cliënten wanneer deze veranderen.


4.    Professionaliteit


4.1 Deskundigheid en bijscholing 
Ik handel binnen de grenzen van mijn deskundigheid en blijf mezelf ontwikkelen als mens en coach. Ik houd me op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het coaching-vakgebied en sta open voor nieuwe inzichten en methoden.


4.2 Zelfreflectie en supervisie 
Ik reflecteer regelmatig op mijn eigen functioneren als coach en maak gebruik van geschikte supervisie. Ik vraag ook geregeld feedback aan mijn cliënten om mijn dienstverlening te verbeteren.


4.3 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten om mijn cliënten en mezelf te beschermen tegen eventuele risico's.

Deze gedragscode vormt de basis van mijn professionele praktijk bij Andy Callens Coaching. Ik ben trots om mijn naam te verbinden aan deze ethische richtlijnen en zal mijn uiterste best doen om mijn cliënten te ondersteunen op een respectvolle, integere, verantwoordelijke en professionele manier.
Met vriendelijke groet,


Andy Callens, Andy Callens Coaching 


Callens.biz bv 


Beringstraat 98, 3190 Boortmeerbeek 


Website: andycallens.coach

bottom of page