top of page

Andy Callens Coaching > Coachings > Onderwijs

AC 049_edited.jpg

Onderwijs, een belangrijk fundament

Onderwijs vormt een belangrijk fundament in de ontwikkeling van onze jeugd. Helaas weten we dat dit in het huidige systeem niet voor iedereen een positieve uitkomst biedt.

Ik ben ervaringsdeskundige als student, vader, leerkracht, begeleider en changemanager in deze sector.

Vanuit mijn passie voor verandering in het onderwijs heb ik mij onder meer gespecialiseerd in coaching voor het onderwijs.

 

Als studentencoach ben ik hier om je te begeleiden bij het vinden van je unieke pad en het realiseren van je volledige potentieel.

 

Als lerarencoach sta ik aan je zijde om samen te werken aan een vervullende en evenwichtige professionele ervaring.

Studentencoaching

Waar liggen jouw onderwijsuitdagingen als leerling? Is het de studiekeuze, je welbevinden, communicatie met anderen of je resultaten? Welke doelen jij je ook stelt in je studentenleven, met mijn heel gerichte coaching ontdek je hoe je die met succes kan aangaan.

Klik hier voor meer...

Lerarencoaching

Hoe sta je sterk in je schoenen in je uitdagende job als leraar? Onze scholen zijn omgevingen met vele facetten. Een omgeving waarin je sterk wil staan en  functioneren, met oog voor je persoonlijk welbevinden. Ontdek hoe je dit kan bereiken door persoonlijke coaching.

Later volgt hierover nog een pagina, maar vraag alvast hieronder je kennismaking aan.

Waarom ik coach ben voor het onderwijs
Mijn onderwijsvisie mini-manifest

Het onderwijs is méér dan alleen lesgeven en leren; het vormt een invloedrijk fundament voor de toekomst van onze jongeren. Jij, als student, staat aan het begin van een wereld vol mogelijkheden. Echter kan de druk soms overweldigend voelen, waardoor de weg die voor jou ligt onzeker lijkt. Als leerkracht speel je een cruciale rol in het vormen van deze toekomst. Toch word je hierin vaak geconfronteerd met je eigen set aan uitdagingen en obstakels.

In mijn praktijk zie ik regelmatig cliënten - zowel jongeren als volwassenen - die worstelen met de nasleep van negatieve schoolervaringen. Dit heeft een zware impact op hun welbevinden, zelfbeeld en perspectief op de wereld en de rol die ze erin spelen.

 

Het raakt me diep en maakt me zelfs kwaad dat ons onderwijs er nog steeds niet in slaagt voor iedereen betekenisvol kan zijn. Ik begeleid bij Syntra wekelijks jongeren die uit de boot van het traditionele schoolsysteem zijn gevallen. Er zijn jongeren bij met heel wat capaciteiten, die voor het eerst mogen ervaren dat ze gehoord worden, dat het niet aan hen ligt, en het is erg dat ze daarvoor eerst het totale tegenovergestelde hebben moeten meemaken.

Vanuit mijn passie voor verandering in het onderwijs heb ik mij ook gespecialiseerd in onderwijscoaching. Als studentencoach ben ik hier om je te begeleiden bij het vinden van je unieke pad en het realiseren van je volledige potentieel. En als lerarencoach sta ik aan je zijde om samen te werken aan een vervullende en evenwichtige professionele ervaring.

Ik ben er diep van overtuigd dat een fundamentele transformatie van het onderwijssysteem noodzakelijk én haalbaar is. We moeten streven naar een systeem dat jongeren begeleidt in hun ontplooiing en echt voorbereidt op hun rol in de maatschappij, in plaats van enkel gericht te zijn op het uitreiken van de hoogst mogelijke diploma's. Dit diplomasnobisme is volgens mij één van de meest fundamentele oorzaken van het falend onderwijssysteem.*

 

Tot het moment dat dit systeem volledig verandert, ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Jij, als student of leerkracht, en ik, als coach, hebben de kracht om binnen de huidige kaders het beste resultaat te bereiken. Samen kunnen we zorgen voor een betere, meer vervullende onderwijservaring voor iedereen.

*Zeggen dat het systeem faalt is gemakkelijk. Ik nodig echter iedereen uit die enig vat heeft op het hertekenen van het onderwijslandschap, om naar mijn uitgebreide inzichten en visie op een breder en efficiënter schoolsysteem te komen luisteren.

bottom of page